Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ansøgninger om tilskud fra Lev Tønder

Lev Tønder modtager jævnligt ansøgning om tilskud til arrangementer m.v.

Proceduren for behandling og bevilling af ansøgninger om tilskud er beskreven nedenfor.

Ansøgninger stiles til kredsens formand Tonny Mortensen, som modtager ansøgninger på mail tm@lev.dk. Ansøgninger skal være formanden i hænde senest 14 dage inden bestyrelsesmødet og skal indeholde formålet for støtten, grunden til ansøgningen, hvor meget der søges om, og hvem det vil tilgodese.

1. Ansøgninger behandles som udgangspunkt på det førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen. Bestyrelsen afholder 4-6 møder om året. Besked gives umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

2. Ansøgninger kan ikke bevilliges, såfremt
a. ansøgeren kunne have søgt om §18-midler
b. ansøgningen bærer præg af at være et "driftstilskud"

3. Ansøgninger kan bevilliges, såfremt
a. tilskuddet primært anvendes til medlemmer af Lev Tønder.
b. tilskuddet sekundært anvendes til vores målgruppe indenfor Tønder Kommune.
c. tilskuddet anvendes til aktiviteter, som kan synliggøre Lev.
d. ansøger forpligter sig til at levere en artikel samt billeder til vores lokalblad Lev Sønderjylland.

Tilskud udbetales efter afholdelsen af arrangementet, som der er søgt tilskud til og når ansøger har afleveret artikel samt billeder til lokalbladet. Artikel og billeder sendes til formanden.